Denne erklæring omhandler behandlingen af personoplysninger, som MiniPriser AS ("MiniPriser" eller "vi") indsamler om dig gennem vores hjemmeside (herunder sociale medier tilhørende tredjepart), e-mail, SMS, telefon, butiksbesøg, registreringsskemaer, øvrig kontakt med os, overvågning via kamera, oplysninger fra tredjeparter og offentligt tilgængelige kilder.

Vi værner om dit personlige privatliv. Denne erklæring regulerer, hvordan vi indsamler, anvender og beskytter oplysninger om dig samt dine rettigheder i den forbindelse. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik, opfordrer vi dig til at kontakte os.

Ved henvisning til lovgivning refererer vi nedenfor til databeskyttelsesforordningen (GDPR) og anden relevant dansk databeskyttelseslovgivning.

 

 1. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

  Med "personoplysninger" forstås oplysninger, der vedrører dig og som kan identificere dig.

  I denne privatlivspolitik bruges begreberne "personoplysninger" og "oplysninger om dig" om hinanden.

  Normalt kan du bruge vores hjemmeside uden at give os andre oplysninger end rent tekniske oplysninger. På visse sider kan vi dog bede om oplysninger om dig i forbindelse med køb og tjenesteopgaver eller hvis du tilmelder dig vores elektroniske nyhedsbrev. Derudover kan vi benytte oplysninger om dig, som vi har indhentet fra andre kilder, der er tilgængelige via tredjepart, f.eks. markedsførings- eller salgsselskaber.

  De personoplysninger, vi indsamler om dig, kan omfatte:

  Person- og kontaktinformation såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, demografiske oplysninger (fødselsdato, alder, køn, geografisk placering, foretrukne produkter og fritidsinteresser), samt i visse tilfælde også personnummer, når det er klart begrundet i behandlingsformålet eller behovet for sikker identifikation.

  Økonomisk information såsom oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre en bestilling eller betalingstransaktion, f.eks. betalings- eller kreditkortoplysninger.

  Tekniske oplysninger om din enhed eller internetforbindelse, f.eks. IP-adresse, cookies, geografisk placering og loginoplysninger.

  Oplysninger om din brugeradfærd, f.eks. søgemønstre og aktiviteter på hjemmesiden, sidehastighed og hvordan du bruger vores tjenester.

  Brugergenererede oplysninger, f.eks. indhold, du selv registrerer, afgiver eller offentliggør i forbindelse med kommunikation med kundeservice (som kan blive optaget), konkurrencer, tilmelding til nyhedsbrevet, samt indhold, du deler med os gennem upload på vores hjemmeside eller sociale medier (som du tillader at dele med os), såsom tekster, videoklip og fotografier.

  Oplysninger fra andre kilder, herunder offentligt tilgængelige oplysninger eller oplysninger fra vores samarbejdspartnere, som vi indhenter for at holde vores oplysninger om dig opdaterede eller for at sikre betaling eller andre lovmæssigt begrundede krav.

   

  1. Formål og juridisk grundlag

  For at vores behandling af dine personoplysninger skal være lovlig, kræves det, at der er et juridisk grundlag for det, dvs. at det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig eller en retlig forpligtelse, som påhviler os, eller at behandlingen sker på baggrund af en interesseafvejning, eller at du har givet samtykke til en specifik behandling. Nedenfor følger eksempler på formål, hvor vi behandler dine personoplysninger, og hvilket juridisk grundlag vi har.

  MiniPriser behandler dine personoplysninger til forskellige formål. Primært behandler MiniPriser dine oplysninger til følgende formål, med følgende juridiske grundlag:

  Et af vores primære formål med indsamlingen af personoplysninger er at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde. Dette omfatter behandling og levering af dine ordrer, fakturering, kundeservice og andre nødvendige tjenester relateret til køb af vores produkter. Vi kan f.eks. have behov for at besvare dine spørgsmål via kundeservice i forbindelse med dit køb, samt sende dig information vedrørende produkt­sikkerhed, f.eks. hvis nogle af vores produkter skal tilbagekaldes, og sikre, at vi overholder gældende lovmæssige krav (f.eks. bogføringsloven).

  Juridisk grundlag: Aftaleopfyldelse (salgsbetingelser) eller retlig forpligtelse.

  Et andet formål er at kunne tilbyde dig gode produkter og service gennem skræddersyede tjenester og levere bedre tjenester med mere relevant indhold. Vi bruger de oplysninger, vi indsamler, til at give dig information om de produkter, du efterspørger, og for at få bedre kendskab til vores kunder. Dette inkluderer gennemførelse af kundeundersøgelser. Derudover analyserer vi oplysninger om vores kunders demografiske og geografiske forhold, interesser og adfærd baseret på de oplysninger, vi indsamler fra vores hjemmeside eller andre tjenester, også kaldet profilering. Kunde- og markedsanalyser samt statistisk behandling udføres på et sammenfattet niveau, hvor det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner.

  Juridisk grundlag: Berettiget interesse.

  Vi kan anvende oplysninger om dig til at sende nyhedsbreve, informere dig om nye produkter, kampagner, tilbud, konkurrencer og anden information om vores produkter og aktiviteter, som vi tilbyder og mener kan være af interesse for dig, via post, e-mail, SMS/MMS eller telefon. Vi kan derfor anvende dine oplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering, medmindre du har instrueret os om, at du ikke ønsker det. Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold hos os [eller har haft det inden for de seneste 12 måneder], vil vi kun anvende dine oplysninger til elektronisk direkte markedsføring, hvis du har givet samtykke til det. Dine personoplysninger kan også blive anvendt til interessebaseret annoncering på internettet via os eller de digitale annoncenetværk, vi samarbejder med, og som i visse tilfælde kan tilpasses dine interesser baseret på de oplysninger, vi har indsamlet, også kaldet profilering.

  Du kan til enhver tid modsætte dig, at vi anvender dine personoplysninger til direkte markedsføring ved at kontakte os på den måde, der er beskrevet under "Kontakt" nedenfor, eller direkte i vores elektroniske henvendelser.

  Juridisk grundlag: Berettiget interesse eller samtykke (medmindre andet er udtrykkeligt angivet i forbindelse med indsamlingen af dine personoplysninger).

  MiniPriser har en berettiget interesse i den nævnte behandling af personoplysninger for at kunne tilbyde dig en bedre købs- og kundeoplevelse samt give dig personligt tilpassede tilbud og anden relevant information.

   

  1. Oplysninger om cookies

  Vi anvender cookies, elektroniske billeder og lignende sporingsteknikker på vores hjemmeside og i vores e-mailkommunikation.

   

  1. Hvem videregiver vi dine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger med største forsigtighed, og dine oplysninger anvendes kun af os og udvalgte tredjeparter.

   

  Tredjeparter, som vi samarbejder med for at hjælpe os med at drive vores virksomhed (såsom kundeundersøgelser og udsendelser), har kun tilladelse til at anvende dine personoplysninger på vores vegne og til de specifikke opgaver, de udfører for os efter vores instrukser og på vores vegne. De er forpligtede til at sikre, at dine personoplysninger opbevares fortroligt og sikkert. Hvis det kræves i henhold til loven, har du ret til at få en liste over eventuelle databehandlere, der behandler dine personoplysninger på vores vegne.

   

  For at kunne tilbyde bedre tjenester og af markedsføringshensyn kan vi også videregive dine personoplysninger til tredjeparter, primært selvstændige ansvarlige for behandling af personoplysninger, så de kan udføre en tjeneste for os eller dig. Dette kan omfatte adresseopdateringer, post- eller fragtselskaber til levering af produkter, forsikringsselskaber, banker og kreditoplysningsbureauer samt digitale annoncenetværk, som vi samarbejder med.

   

  I andre tilfælde kan vi også videregive personoplysninger til andre, f.eks. når vi har grund til at tro, at oplysningerne er nødvendige for at identificere, kontakte eller retsforfølge personer, der kan have forsøgt at få uautoriseret adgang til vores hjemmeside eller krænket vores rettigheder, ejendom eller rettigheder for vores kunder eller andre besøgende.

   

  Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS kræver, at det pågældende land har en aftale med EU/EØS, at landet anses for at have tilstrækkelig databeskyttelseslovgivning, eller at vi har indgået aftale med den pågældende tredjepart om at overholde EU-Kommissionens godkendte standardkontraktbestemmelser vedrørende beskyttelse af privatlivets fred. Du kan finde en liste over godkendte tredjelande og standardkontraktbestemmelser på EU-Kommissionens hjemmeside og på den svenske Datainspektionens hjemmeside om overførsel af data til tredjelande.

   

  1. Dine rettigheder

  I henhold til loven har du ret til at anmode om oplysninger om de personoplysninger, vi har om dig, efter at du har identificeret dig og tydeligt angivet, hvilke oplysninger du ønsker at se. En sådan anmodning skal være skriftlig, personligt underskrevet og sendes til den adresse, der er angivet nedenfor under punkt 10. Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden for 1 måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, vil vi give dig besked om det og informere om årsagen til det.

   

  Hvis du mener, at oplysningerne om dig er forkerte eller ufuldstændige, har du ifølge loven ret til at anmode os om rettelse. Vi vil rette eller opdatere dine oplysninger så hurtigt som muligt inden for rimelighedens grænser.

   

  Du har også ret til ifølge loven at få dine oplysninger slettet eller kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger samt tilbagekalde eventuelle samtykker. Du har også ifølge loven ret til at få overført (dataportabilitet) de personoplysninger, du har givet os.

   

  Bemærk, at vi kan være forpligtede til at beholde visse nødvendige personoplysninger i forbindelse med sletning, tilbagekaldelse af samtykke eller dataportabilitet for at kunne opfylde vores lovmæssige og kontraktmæssige forpligtelser. Det kan også være tilladt ifølge loven, at vi beholder visse personoplysninger for at imødekomme vores forretningsbehov.

   

  Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som vi udfører på grundlag af interesseafvejning, herunder profilering. Efter at du har specificeret, hvilken behandling du gør indsigelse mod, skal vi demonstrere, at der er tungtvejende interesser, der berettiger behandlingen. Du har også ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, der udføres i forbindelse med direkte markedsføring.

   

  1. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

  Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til formålene angivet i denne privatlivspolitik eller så længe det kræves i henhold til love og aftaler. Dine personoplysninger vil blive slettet eller anonymiseret, når de ikke længere er relevante for de formål, de blev indsamlet til, eller når de ikke længere er påkrævet i henhold til love og aftaler.

   

  1. Hvad gør vi for at beskytte dine personoplysninger?

  Vi har indført passende standarder og foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, brug, ændring, ødelæggelse eller videregivelse af dine oplysninger. Disse foranstaltninger er iværksat for at forhindre ikke-tilladt eller ulovlig behandling af dine oplysninger samt utilsigtet tab, ødelæggelse eller skade på oplysningerne. MiniPriser.dk anvender bl.a. SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyder, at de ordrer, du afgiver, er krypterede.

   

  Hvis der opdages brud på datasikkerheden, vil det i henhold til loven blive meldt til Datatilsynet, og du

   

  1. Links til andre hjemmesider

  Bemærk venligst, at vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Ved at følge sådanne links kan du blive dirigeret til andre hjemmesider med andre regler for beskyttelse af personlige oplysninger end dem, der er angivet i denne privatlivspolitik.

   

  1. Ændring af privatlivspolitikken

  Denne privatlivspolitik kan blive opdateret af os. Hvis der foretages væsentlige ændringer i denne privatlivspolitik, vil vi give dig besked ved at placere en tydelig meddelelse på hjemmesiden eller et andet passende sted. Vi opfordrer dig til at læse denne privatlivspolitik for at holde dig informeret om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

   

  1. Klager og erstatning

  Hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet behandlet forkert af os, beder vi dig venligst om at informere os hurtigst muligt. Du kan også indgive en klage over vores behandling af personoplysninger til Datatilsynet.

   

  Hvis du har lidt tab eller skade som følge af, at vores behandling af dine personoplysninger har været i strid med loven, kan du have ret til erstatning. Du kan således kræve erstatning fra os eller bringe sagen for domstolene.

   

  1. Kontakt

  MiniPriser AS, CVR-nummer xxxxxx, er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i henhold til det, der er beskrevet ovenfor, medmindre andet er angivet i forbindelse med indsamlingen af dine oplysninger. MiniPriser følger dansk databeskyttelseslovgivning. Hvis du har spørgsmål vedrørende privatlivspolitikken eller vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail til kontakt@minipriser.dk eller bruge kontaktformularen nedenfor.

   

  Newsletter

  A short sentence describing what someone will receive by subscribing